In Memoriam

Overledenen       
Wij gedenken onze gestorvenen, hun namen noemen wij met eerbied en genegenheid.
Mogen wij aan hen denken als intens betrokken in Gods doel. 
Zo zullen wij verbonden blijven. 
Samen maken wij, levenden en doden, immers deel uit van één verhaal van God en mensen.
 
NB. De namen worden enkel genoemd na overleg en met toestemming van betrokken familieleden.
 
Kerkelijk jaar       2016 - 2017    
         
November 04      dhr. H. Nijman 78 jaar  
  07 mevr. N. Liet-Bosveld 87 jaar  
  19 mevr. E.C. Braaksma-Gerritsen 86 jaar  
  27 dhr. J. Laverman 91 jaar   
         
December 17 mevr. J.A. Pasman-van Willigen           88 jaar  
  22 dhr. F.H. Erpeka 87 jaar  
  25 dhr. P.A. Schouten 84 jaar  
         
Januari  04 mevr. W. Koolmees-Bouwman 92 jaar  
  07 dhr. J. Hilverdink 87 jaar  
  11 mevr. K. Kraaijeveld-van Noordennen 90 jaar  
  30 mevr. H.J. de Haan-van Rooij 87 jaar  
         
Februari 01 mevr. G. van Veldhuizen-Robeerts 87 jaar  
  08 mevr. J. Veenstra-van Hespen 84 jaar  
         
Maart 01 dhr. H.N. van Amerom 87 jaar  
  07 mevr. A. Veldhuis-Janse 89 jaar  
  25 dhr. L.H. van Amersfoort 86 jaar  
  28 dhr. E.H. van Wijk 85 jaar  
         
Mei 08 mevr. J. Zaaijer 82 jaar  
  15 dhr. J.W. Ronner 93 jaar  
  25  dhr. A.F.F. van IJzendoorn 75 jaar     
         
Juni 18 mevr. I. Dekker-Kersten 68 jaar  
  23 mevr. H. Bosveld-Dorland 84 jaar  
         
Juli 08  dhr. W. Brouwer 95 jaar   
         
September 13 mevr. J. Teninga-Scheeringa 92 jaar  
  17 mevr. G.J. Liet-Bandel 93 jaar  
  21 mevr. G. van den Horn 91 jaar  
  24 dhr. C.N. van Wieren 85 jaar  
         
Oktober 07 dhr. J.H.J. Beumer 84 jaar  
  15 dhr. D. Beumer 89 jaar  
  23 mevr. G. Hartink-van Reen  94 jaar  
  30  mevr. W. Riemsdijk 90 jaar  
         
November 23 dhr. H.J. Kerseboom 88 jaar  
  24 dhr. J.J. van Berkel 71 jaar    
         
Kerkelijk jaar         2017 - 2018