Cultuur (Groep X)

Groep X, de culturele werkgroep van de Rhedense Dorpskerk, werd opgericht in 1981 en heeft als doelstelling de Dorpskerk als prachtig en uniek monument te behouden en een bredere functie te geven dan enkel een plaats voor de eredienst op zondag en de doordeweekse activiteiten van de kerkelijke gemeente.
Er worden ten bate van de instandhouding van het monumentaal kerkgebouw jaarlijks diverse concerten en tentoonstellingen gehouden. Enkele voorbeelden van deze activiteiten ...

    
 Koorconcerten                                                           Orgelconcerten 
 Oratoriumkoor Veluwezoom Dieren 2015                               Grote Meere-orgel                                    

     
Instrumentaal                                                                                                         Ikonen-expostitie
Zutphens Barok Ensemble 2013                                Pariser Kwartet                            Henk Roersma 2013

De Dorpskerk is vanaf de derde zaterdag in juni (Schaapscheerdersfeest) tot en met de tweede zaterdag in september (Open MonumentenDag) op alle zaterdagen van 11.00 uur tot 16.00 uur opengesteld voor het publiek.

Er is dan muziek en er zijn vrijwilligers voor het beantwoorden van vragen.

Door het organiseren van de concerten en tentoonstellingen wordt de betrokkenheid van velen, in als buiten het dorp Rheden, bij de kerk vergroot. Men kan ter financiële ondersteuning ook ‘EREBORGER’ worden. 

Ook interesse gekregen voor het werk van GROEP X? Kijk dan op

AGENDA CULTUUR, PROGRAMMA CONCERTEN, TENTOONSTELLING of VERHUUR (cultureel gebruik).

Wilt u contact met leden van Groep X, ga dan naar CONTACT GROEP X.   

NB. Groep X is ook te volgen op      en  

N.B. Voor informatie m.b.t. koren/ensembles:          Condities zondagmiddagconcerten Groep X   

Secretariaat:
mevr. G. van der Kaaij, Parallelweg 50, tel. 026 495 31 31 of e-mail secretariaat@groepx.nl

Voor bezichtigingen en rondleidingen buiten de eerder genoemde periode kan contact worden opgenomen met dhr. G.J. Oosterink, Koningsland 14, tel.  026 495 25 15 of e-mail info@groepx.nl
Bij hem is ook informatie te verkrijgen over het gebruik van de Dorpskerk ten behoeve van culturele activiteiten.

Voor informatie met betrekking tot publiciteit van tentoonstellingen en concerten (foto's, programma's, etc.) kan contact worden opgenomen met dhr. K. van Oosterom, J.P. Coenstraat 21, tel. 026 495 13 21 of e-mail publiciteit@groepx.nl