Thema-avonden


Algemene omschrijving activiteiten

Vorming en Toerusting seizoen 2018 / 2019 met THEMAAVONDEN

THEMA-AVONDEN

De Commissie Vorming en Toerusting heeft voor dit seizoen weer een mooi en inspirerend programma samengesteld. Behalve de inmiddels vertrouwde programmaonderdelen, wil de commissie u van tijd tot tijd verrassen met een programma waarvan de datum nu nog niet kan worden vastgesteld. U hoort tijdig via andere kanalen over dit gevarieerde en bijzondere programma-aanbod.

Er zijn dit seizoen twee interessante thema-avonden over ontwikkelingen in onze samenleving die ons allen aangaan.

‘Transitie naar duurzaamheid‘                                   

Vrijdag 16 november 2018 in de Dorpskerk om 20.15 uur

Het onderwerp ‘circulaire economie‘ is een topic dat steeds meer impact heeft in Nederland. Vanwege klimaatproblemen, vervuiling en uitbuiting van water, lucht en aarde, uitsterven van (dier)soorten komen er steeds meer signalen dat ons huidige (economische) gedachtegoed niet meer functioneert en dat we onze economie en ons leefpatroon moeten veranderen.

‘Duurzaamheid‘ is daarbij een kernbegrip, evenals maatschappelijk verantwoord ondernemen: een nieuw economisch denken waarbij niet alleen ‘winst‘, maar ook andere waarden een rol gaan spelen. Dit alles vraagt om transitie, een overgang in denken en doen. De noodzaak is hoog, maar van de nood kan ook een deugd gemaakt worden: de transitie naar duurzaamheid is tegelijk ook een uitdaging. De grote spelers in het spel zijn de ondernemingen en de industrie, maar ook als individu heb je invloed. En wat te denken van kerk en theologie? Staat de kerk aan de zijlijn of kan zij vanuit haar Bijbelse grondwoorden als ‘rentmeesterschap’ en ‘zorg voor de schepping’ een wezenlijke bijdrage leveren aan nieuw denken en handelen?!

Rob Westerdijk, o.a. programmamanager circulaire economie aan de H.A.N. zal de gastspreker zijn op deze avond. Onlangs verscheen mede van zijn hand het boek “Het O.K. model; een methodische aanpak van organisatievraagstukken“

‘Laat ons mensen maken‘                                                

Vrijdag 29 maart 2019 in de Dorpskerk om 20.15 uur

De laatste jaren wordt er volop gediscussieerd over wat wel en niet mag aan het eind van het leven. Mogen we zelf het moment bepalen waarop we ons leven ‘voltooid‘ achten?

Minder aandacht is er tot op heden voor de ontwikkelingen aan het begin van het menselijk leven, terwijl deze in hoog tempo verder gaan. In klinieken op Turks Cyprus kan m.b.t. de kinderwens inmiddels geselecteerd worden op geslacht, maar dit lijkt nog maar het begin, want de ontwikkelingen op het gebied van de menselijke voortplanting schrijden in hoog tempo voort. De vraag is, hoe lang we nog verwijderd zijn van het moment dat je niet alleen het geslacht maar de allerbeste genetische eigenschappen voor je kind kunt kiezen? Wat in de film ‘Gattaca‘ (1997) nog een utopie leek - een filmfragment waarin ouders aangeven een kind te willen met blauwe ogen, blond haar, intelligent, sportief, empathisch - komt steeds meer binnen het bereik van de biomedische wetenschap. Wordt de mens zijn eigen schepper? Zijn we op weg de volmaakte mens te creëren?

Op deze avond willen we u allereerst informeren over de huidige stand van zaken. Daarnaast willen we met u kritisch nadenken hierover. Welke vragen kunnen we hierbij stellen en wat is geoorloofd en wat niet aan het begin van het menselijk leven? En wie bepaalt dat? Laten we het over aan de wetenschap of  ……  ?!

De inleiders van het thema van deze avond zijn Lotte Floors, masterstudent MPA Health & Life Sciences en Derk Floors (theoloog en voormalig docent medische ethiek H.A.N.)

Commissie vorming en toerusting

Marret Uijl, George Prins, Cindy Gronouwe, Derk Floors