Aanmelden eredienst

Wij vragen u zich aan te melden voor de eredienst(en) die uw wilt bezoeken.

Wilt u bij (één van) de erediensten aanwezig zijn, vul dan uw gegevens in. Hiermee maakt u het ons gemakkelijker om te voldoen aan de registratieplicht die op dit moment geldt.  Voor het bezoeken van de eredienst geldt een aantal regels voor uw veiligheid en die van anderen, deze kunt u hier lezen.

BELANGRIJK: Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38gr). Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts (vanaf 38gr) heeft en/of benauwd is.

De persoonsgegevens die u invult, zullen alleen gebruikt worden om een indeling te maken voor de erediensten en om bij vragen contact met u op te kunnen nemen.

Aanmeldformulier

Met hoeveel personen uit uw huishouden komt u in totaal?

Bij welke eredienst(en) zou u aanwezig willen zijn?