Aanmelden eredienst

BELANGRIJK: Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38gr). Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts (vanaf 38gr) heeft en/of benauwd is.

U kunt een eredienst alleen bijwonen als u zich aangemeld heeft .

Wilt u bij (één van) de erediensten aanwezig zijn, vul dan uw gegevens in. Vanwege de verruiming van het aantal beschikbare plaatsen gaan we er van uit dat er voorlopig voor iedereen die zich aanmeldt plaats hoewel we dat niet kunnen garanderen.
Voor het bezoeken van de eredienst geldt een aantal regels voor uw veiligheid en die van anderen, deze kunt u hier lezen.

De persoonsgegevens die u invult, zullen alleen gebruikt worden om een indeling te maken voor de erediensten en om bij vragen contact met u op te kunnen nemen. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zullen na de erediensten direct verwijderd worden.

Aanmeldformulier

Met hoeveel personen uit uw huishouden komt u in totaal?

Bij welke eredienst(en) zou u aanwezig willen zijn?