Aanmelden kerstdienst

Aanmelden is verplicht als u een kerstdienst wilt bezoeken.

Wilt u bij de kerstdienst aanwezig zijn, vul dan uw gegevens in. Er kunnen volgens de huidige maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn in de kerk bij een eredienst. Omdat we verwachten dat er meer animo dan gebruikelijk is om bij de viering in de kerk aanwezig te zijn, vragen we u een keuze te maken tussen de dienst op kerstavond en kerstmorgen. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen het kerstfeest in de kerk meebeleven.

Voor het bezoeken van de eredienst geldt een aantal regels voor uw veiligheid en die van anderen, deze kunt u hier lezen.

BELANGRIJK: Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38gr). Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts (vanaf 38gr) heeft en/of benauwd is.

De persoonsgegevens die u invult, zullen alleen gebruikt worden om een indeling te maken voor de erediensten en om bij vragen contact met u op te kunnen nemen.

Aanmeldformulier

Bij welke kerstdienst wilt u aanwezig zijn?

Met hoeveel personen uit uw huishouden wilt u aanwezig zijn?