Gesprekskring

online

Iedere woensdagmorgen is er de online gesprekskring. Nadat we even wel en wee hebben gedeeld, gaan we met elkaar in gesprek over de Bijbeltekst die op het rooster staat voor de komende zondag. We lezen de tekst en delen vervolgens onze vragen, onze moeite en onze uitroeptekens. Het is fijn als u met regelmaat kunt […]

Mensen in gesprek

Jonkvrouw Brantsen Centrum Dorpsstraat 70, Rheden

‘Mensen in gesprek’ is een groep mensen in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar die bij elkaar komt voor een goed gesprek over een verrassend onderwerp. Het kan een stelling zijn, een stuk tekst, iets waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt, een gedachtewisseling. De avond wordt beurtelings voorbereid door de deelnemers. […]

Gesprekskring

online

Iedere woensdagmorgen is er de online gesprekskring. Nadat we even wel en wee hebben gedeeld, gaan we met elkaar in gesprek over de Bijbeltekst die op het rooster staat voor de komende zondag. We lezen de tekst en delen vervolgens onze vragen, onze moeite en onze uitroeptekens. Het is fijn als u met regelmaat kunt […]

Mensen in gesprek

‘Mensen in gesprek’ is een groep mensen in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar die bij elkaar komt voor een goed gesprek over een verrassend onderwerp. Het kan een stelling zijn, een stuk tekst, iets waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt, een gedachtewisseling. De avond wordt beurtelings voorbereid door de deelnemers. […]