Wake voor Oekraïne

Op woensdag 2 maar willen samen met veel andere kerken in ons land aandacht besteden aan de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Tussen 12 uur en 17 uur zal de kerk opengesteld worden voor iedereen die dat wil. U kunt dan binnenlopen voor een moment van stilte en bezinning of om een kaarsje aan te steken voor de slachtoffers van deze oorlog. U heeft de gelegenheid om uw reactie op de gebeurtenissen op te schrijven. Deze zullen worden aangeboden aan de Oekraïense ambassadeur.

s’ Avonds om 20.30 uur is er een korte avondwake waarin we met gebeden, muziek en teksten stil staan bij de oorlog en alle mensen die hier zwaar onder te lijden hebben. Iedereen is van harte welkom .  In de kerk staat een pot opgesteld waarin u uw bijdrage kunt storten. Deze zal worden voergemaakt naar Giro 555 ten behoeve van de noodhulp aan Oekraïne. Als u via uw bank een bijdrage wilt geven kunt u dit overmaken naar rekening NL32RABO0355200384 ten name van Diaconie protestantse gemeente Rheden