Bankrekeningen & ANBI

De Protestantse gemeente te Rheden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Zowel de Protestantse Gemeente te Rheden als de diaconie van de Protestantse Gemeente te Rheden zijn geregistreerde ANBI’s. Het fiscale nummer hiervan is: 808336800.
De Stichting Behoud Dorpskerk Rheden en de Stichting Oude Begraafplaats  “De Pinkel” zijn ook ANBI’s. Kijk voor de ANBI-gegevens van deze stichtingen op de betreffende websites.

Overzicht bankrekeningen

 

Protestantse Gemeente te Rheden
(algemene en kerkelijke bijdrage)
NL56 RABO 0373 7276 31
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden
(ook voor Werkgroep ZWO)
NL32 RABO 0355 2003 84
Protestantse Gemeente te Rheden (collectebonnen) NL87 RABO 0355 2283 00
Kerkblad Ontmoeting te Rheden (abonnementsgeld) NL30 INGB 0001 2598 98
Stichting Behoud Dorpskerk Rheden NL87 RABO 0355 2191 82
Stichting Oude Begraafplaats  “De Pinkel” NL70 SNSB 0706 0590 85