BANKREKENINGNUMMERS

Naam IBAN nummer
   
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden NL32 RABO 0355 2003 84   
Centrale Jeugdraad Protestantse Gemeente te Rheden   NL86 INGB 0000 2413 60
Groep X te Rheden NL35 INGB 0005 2320 55
Kerkblad Ontmoeting te Rheden (abonnementsgeld)  NL30 INGB 0001 2598 98
Protestantse Gemeente te Rheden (alg. en kerk. bijdr.) NL95 FVLB 0699 8434 13
Protestantse Gemeente te Rheden (collectebonnen) NL87 RABO 0355 2283 00
Stichting Behoud Dorpskerk Rheden NL87 RABO 0355 2191 82
Werkgroep ZWO Protestantse Gemeente te Rheden  (Diaconie)      NL32 RABO 0355 2003 84