Op zondagmiddag 11 december om 15 uur wordt een Benefietconcert georganiseerd in de Dorpskerk. Dit concert wordt gegeven door het Chamber Ensemble Kiev, vier professionele musici uit Kiev die in Nederland een serie concerten geven . De opbrengst van de concerten komt deels ten goede aan de musici en deels aan het project van Hart voor Kinderen : Noodhulp Noodhulp Oekraïne. Burgemeester Carol  van Eert zal het concert openen en ook een gedicht voordragen.

Er wordt geen toegangsprijs geheven. U wordt gevraagd om een vrije gift voor de hierboven genoemde doelen.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten en de musici te ontmoeten.

Zodra het programma bekend is zullen wij dit hier publiceren.

Klik hier voor de flyer