Centrale Jeugdraad

De Centrale Jeugdraad coördineert en stimuleert het jeugdwerk. Er worden activiteiten georganiseerd in de voorwaardenscheppende sfeer, om gemeenschapsvormend en geloofsopbouwend bezig te zijn.

Overkoepelend orgaan voor de coördinatie van deze activiteiten is de Centrale Jeugdraad (CJR).
De CJR bestaat uit de jeugdambtsdragers en de afgevaardigden van de diverse activiteiten.
Er is een beleidsnota opgesteld waarin beleid en plannen zijn na te lezen.

Samenstelling Centrale Jeugdraad:

Henk Lodder                  Arnhemseweg 134 tel. 026 495 42 91             voorzitter
Vacature     secretaris
Vacature     penningmeester     
Marije Verkerk-Prins Willem Barentszstarat 15     tel. 026 848 63 38