Op 29 oktober opent het Zutphens barok Ensemble de zondagmiddagserie en daar zijn we heel blij mee.

Over het ensemble.

Het Zutphens barok Ensemble is een groep van ca. 20 muzikanten die zicht toeleggen op het spelen va muziek uit de periode tussen 1600 en 1800. Denk aan componisten als Bach, Blow of Buxtehude maar ook aan Händel, Haydn, Telemann of Vivaldi. Het ensemble bestaat al vanaf 1983. en wordt geleid door Elske Tinbergen.  Het Zutphens Barok Ensemble legt zich toe op het op zo authentiek mogelijke wijze uitvoeren van muziek uit de barokperiode.
De gewenste klankkleur wordt bereikt door te spelen op (kopieën van) in die tijd gebruikelijke instrumenten als het klavecimbel en de traverso, de toen gebruikelijke dwarsfluit. Ook wordt gebruik gemaakt van de toen bestaande modellen van de fagot en de hobo. De strijkers gebruiken een uit die tijd stammend model strijkstok en spelen op niet-omwoelde darmsnaren om het gewenste klankbeeld te bereiken. Voor de stokvoering wordt teruggegrepen op oude technieken. Tenslotte bepaalt de stemming van de instrumenten -een halve toon lager dan thans gebruikelijk- in niet onbelangrijke mate de klankkleur.

Over het Concert. 

Machtige muziek

In de tweede helft van de 17e eeuw waren Lodewijk XIV in Frankrijk en Karel II in Engeland de machtigste koningen van Europa.
Aan het hof omringden zij zich met briljante componisten als Lully en Purcell.
Van Lully hoort u een suite van dansmuziek uit zijn opera Les Festes de l’Amour.
Van Purcell spelen we toneelmuziek uit The Gordian Knot Untied.
En tussendoor: iets uit de machtige Kunst der Fuge van Bach!

Het programma is als volgt : 

Jean -1785 –  Baptiste Lully (1632-1687)
Les festes de l’Amour et de Bachus (Suite):
Premier Prologue (Ouverture) – Entrée des Preneurs de Liures – Première Entrée (Canaries) – Seconde Prologue (Prelude) – Symphonie – Les heros, pastres et ouvriers (Symphonie) – Les Driades (Air) – Menuet – Symphonies – Entrée de Magiciens – Chaconne des Magiciens – Les Berges (Loure) – Rondeau – Menuet pour les bergers, bergeres, bachantes

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Uit Die Kunst der Fuge:
Contrapunctus I
Contrapunctus 4

Henry Purcell (1659-1695)
The Gordian Knot Untied:
Ouverture – Air – Rondeau (Minuett) – Air – Jigg – Chaconne – Air – Minuett

Henry Purcell
Curtain Tune on a Ground

Het concert begint om 15.30 uur, deur open 15.00 uur

We heffen geen entree maar vragen om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is deels bestemd voor het Zutphens Barok Ensemble, deels voor de kosten en deels voor de instandhouding van de Dorpskerk die met haar prachtige akoestiek zo geschikt is om dit soort muziek te laten klinken.