Contactadressen

Op deze pagina treft u een samenvattend overzicht aan van de contactpersonen met telefoonnummers en/of e-mail adressen.

De links bij e-mail kunnen worden aangeklikt. U kunt dan via het dan verschijnende contactformulier uw vragen en/of opmerkingen versturen. 

 

Naam onderdeel     Contactpersoon    Telefoon E-mail naar
       
Kerkgemeenschap      
Dagelijks bestuur       J.H.M. Meurs          026 495 43 20      bestuur@dorpskerkrheden.nl
Diaconie mw. K. van Hoytema    026 495 30 87 diaconie@dorpskerkrheden.nl
Groep Cultuur     mw. W. ter Horst     026 364 44 69 contactformulier Cultuur
Jeugdraad (Centrale)      mw. M. Verkerk-Prins 026 848 63 38 jeugdraad@dorpskerkrheden.nl
Kerkrentmeesters H. Ouwerkerk 026 495 31 96 CvK@dorpskerkrheden.nl
Koster A.K. de Kreek 026 495 26 06 a.k.de.kreek@hccnet.nl
Koster H. Bluemink 026 495 24 39  
Koster A. de Kort 026 495 34 59  
Ledenadministratie J. Otter 026 495 51 39 ledenadmin@dorpskerkrheden.nl   
Muzikale Vesper J.A. van den Berg 026 495 23 68 muzikalevesper@dorpskerkrheden.nl
Organisten P. Cnossen 026 495 11 67  
Pastoraat R. Stielstra 026 495 49 58 pastoraat@dorpskerkrheden.nl
Predikant vacature    
Preekvoorziening H. de Graaff 026 495 54 12 preekvoorziening@dorpskerkrheden.nl 
Redactie kerkblad mw. I. van Huissteden  026 495 45 79 ontmoeting.rheden@gmail.com
Webmaster       webmaster@dorpskerkrheden.nl
       
Verhuur gebouwen      
Dorpskerk (algemeen) A.K. de Kreek 026 495 26 06 DORPSKERK algemeen gebruik
Dorpskerk (cultureel) mw. W. ter Horst 026 364 44 69 DORPSKERK cultureel gebruik
Jvr. Brantsencentrum J. Otter 026 495 51 39 gebruik Jkvr BRANTSENCENTRUM