De studieavonden met als titel ‘De Bijbel, een open boek’ trekken veel belangstelling. Voor de dinsdagavonden zijn meer belangstellenden dan er plek is en anderen zouden wel mee wilden doen als het op een ander moment zou kunnen.

De gids van de avond, ds. Jan ter Avest, is bereid gevonden om naast de dinsdagavond een parallelle serie te begeleiden op een middag, mits daar voldoende belangstelling voor is.

Wilt u hieraan meedoen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier of stuur een e-mail naar bestuur@dorpskerkrheden.nl. Telefonisch aanmelden kan ook, bel dan Johan Meurs, 495 4320.

UPDATE: Inmiddels is bekend dat er voldoende belangstelling is om een groep te starten in de middag. Wanneer de situatie rondom corona het toelaat, zal met de middagsessie begonnen worden.

UPDATE: in verband met de toegenomen corona besmettingen zijn deze bijeenkomsten tot nader order opgeschort