Het is een bijzondere tijd, vreemd, angstig, weinig tot geen sociale contacten. Hoe kun je kerk zijn met elkaar, juist nu we elkaar zo nodig hebben? De mogelijkheden zijn beperkt maar we proberen er het beste van te maken.Via de telefoon en andere media zoeken we elkaar toch op, informeren naar elkaars gezondheid, maken een praatje en bieden onze hulp aan. Zo hebben we het gevoel dat we hier niet alleen in staan.
Het weekbericht heeft een andere functie gekregen, het is een belangrijk middel waarmee we de gemeenteleden op de hoogte houden van  alles wat er speelt en verandert. Intussen wordt het weekbericht wekelijks bezorgd bij meer dan 200 adressen, via de mail of in de bus. Ook al onze leden in Rhederhof ontvangen het weekbericht,in grote letters.  Iedere week staat er een meditatie in of een inleiding op de komende dienst door de dienstdoende predikant.
De bloemengroet gaat gewoon door en er wordt ook een bloemengroet gebracht bij mensen in ons dorp die weliswaar geel lid van onze kerk zijn, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierin werkt de Diaconie samen met Incluzio, voorheen Radar.
Op zondag 5 april konden we onze eerste online kerkdienst uitzenden. Als kerkenraad zijn we heel blij dat dit mogelijk is geworden dankzij de geweldige inzet van onze technici. De dienst is door heel mensen bekeken en heel erg gewaardeerd. We mochten veel positieve reacties ontvangen waarin mensen vooral uitspraken dat zij zich bemoedigd en gesteund voelden. Ook werd door velen ondanks de fysieke afstand onderlinge verbondenheid ervaren. Wij zijn blij met deze reacties en voelen ons geïnspireerd hierin verdere stappen te zetten. De komende dagen gaan we aan de slag met verdere verbeteringen van de uitzendingen waaronder het geluid dat nu nog als te zacht werd ervaren. Ook krijgen we deze week de definitieve Wifi-aansluiting. Tot nu toe moesten we het doen met een mobiele verbinding maar dat is snel verleden tijd.
Op zaterdag 11 april zal de paaswake worden uitgezonden vanuit de Dorpskerk om 22.00 uur. Lisette van Buuren zal hierin voorgaan. De vieringen zijn ook op een later tijdstip te volgen.
Op zondag 19 april, het weekend waarin 75 Jaar Bevrijding van Rheden wordt herdacht, zenden we een bijzondere Oecumenische bevrijdingsviering uit, eveneens vanuit de Dorpskerk. In de agenda leest hier meer over. Zo proberen we toch kerk met elkaar te zijn in de hoop dat we met elkaar goed door deze moeilijke periode heen komen en elkaar snel weer mogen ontmoeten in de Dorpskerk.
Mocht u het Weekbericht nog niet ontvangen, neemt u dan contact op met Ineke van Huissteden telefoon 026 4954579, of mailt u even naar weekbericht@dorpskerkrheden.nl.
Mocht u het leuk vinden om een reactie te geven, doet u dit van via onderstaande reactie pagina.