Denk mee met de kerkenraad

Eind 2022 loopt het huidige beleidsplan af en zullen we een nieuw beleidsplan moeten hebben. Hierin leggen we vast wat voor de komende 5 jaren onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit beleidsplan omvat een aantal werkterreinen:

  • erediensten
  • pastoraat
  • diaconaat
  • vorming en toerusting
  • jeugdwerk
  • kerk-zijn in Rheden
  • oecumene
  • regionale samenwerking
  • communicatie
  • beheerszaken

Wij vinden het van belang dat u als leden van de kerkgemeenschap laat weten hoe u denkt over de toekomst van onze kerk. Daarom vragen wij u om uw inbreng voor het nieuw te maken beleidsplan. Uw mening, idee├źn en wensen kunt u kenbaar maken door het reactieformulier hieronder in te vullen. Of u kunt een e-mail sturen naar bestuur@dorpskerkrheden.nl.

Reactieformulier

Uw gegevens worden door de kerkenraad gebruikt om eventueel contact met u op te nemen en een toelichting op uw antwoorden te vragen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!