Dienst jong en ouder 18 oktober 2015

God, wie ben je?

Dit was het thema van de Dienst voor Jong en Oud op 18 oktober jl.
Het thema was voorbereid met de kinderen van De Holtbanck en we konden horen en zien welke beelden de kinderen bij God hebben via verrassende tekeningen, zelfgeschreven teksten en liederen.
Ook de vraag van de 7-jarige Anco Visser aan de universiteit van Groningen:  “Bestaat God?” en het antwoord van Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde, kwam aan bod.
Een van de vragen die aan de kinderen waren gesteld, was: wat zou jij doen als je één dag God zou mogen zijn?
De volgende tekst is geschreven door Jet van Koot en samen met vriendinnetje Sanne van den Berg droeg zij het voor in een stampvolle kerk: 

Gisteren was ik God

Toen was er vrede, niemand maakte ruzie met elkaar. En iedereen was tevreden met wat hij bezat. Degenen die elkaar zo vurig haatten, werden vrienden.
De vissen die gevangen waren werden weer vrijgelaten De kat van de buren werd teruggevonden.
De raadselachtige wezens die in de bossen ronddwaalden kwamen tevoorschijn; er waren elfjes, bosnimfen en dwergen en nog veel meer magische wezens.
Ik gaf iedereen een element: vuur, water aarde en lucht. Ze konden hun element alleen op een goede manier gebruiken.
Gisteren bloeiden allen bloemen in de weide en in de tuin.  Gisteren was het water levendiger dan ooit tevoren.
Gisteren had iedereen vrij van zijn werk of school om te kunnen genieten van wat er om hen heen gebeurde. De bomen leken te kunnen praten met de mensen en de dieren.
Er was dus heel veel liefde…
En toen, toen werd ik wakker, het was dus allemaal een droom geweest.Ik zag iets langs mijn raam vliegen, ik rende er naar toe, maar het kleine gevleugelde wezentje was weg… Was het misschien toch geen droom geweest? 

Wat een prachtige tekst van deze schrijfster in de dop.
En wat een feest om zo met jong en oud, klein en groot, kerk te mogen vieren!

In de dienst werd ook het lied: "Hou van alle mensen" waarvan je hieronder een beeldopname kunt zien:

 

 

De tekst van het lied is:

 Lied: “Hou van alle mensen”

Je hoofd zit vol met vragen                                       Hou van alle mensen
als je deze wereld ziet                                                en dieren om je heen
en lees je in de kranten denk je                               als we daar nu mee beginnen
nee, dat kan toch niet                                                 dan verandert iedereen
dus we moeten laten merken                                    houden van het leven
dat het ook heel anders kan                                      dat is houden van elkaar
want het wonder van Zijn boodschap                      het is wonderlijk, het is wonderlijk
is nog altijd: houden van                                            het is wonderlijk, maar waar!

 

We mogen het proberen
elke dag een nieuw begin
Hij gaf zelf het voorbeeld
geeft ons leven nieuwe zin
ja, we moeten laten merken
dat het voortaan anders kan
want het wonder van Zijn boodschap
is nog altijd: houden van!

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou van alle mensen

en de dieren om je heen

als we daar nu mee beginnen

aan verandert iedereen

houden van het leven

dat is houden van elkaar

het is wonderlijk, het is wonderlijk

het is wonderlijk, maar waar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mogen het proberen

elke dag een nieuw begin

Hij gaf zelf het voorbeeld

geeft ons leven nieuwe zin

ja, we moeten laten merken

dat het voortaan anders kan

want het wonder van Zijn boodschap

is nog altijd: houden van