Eindejaarscollecte 2017

Uw kerk, een open huis

Geacht gemeentelid,

Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang naar de kerk gaat, zal het voor u vanzelfsprekend zijn om over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen in Rheden.
De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Dorpsgemeenschap aan willen werken.

Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open huis’ centraal. In het nieuwe jaar gaan we samen nadenken over en werken aan een kerk zonder drempels. Een kerk die mensen ontvangt die anders nooit over de kerkdrempel stappen en die over grenzen heen uitreikt naar mensen die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof én geld nodig. Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen we een open huis zijn voor anderen.

Doet u met ons mee?

Met uw gift aan de eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk die gastvrij en open midden in de samenleving staat! 
Geef aan de eindejaarscollecte en maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart die u zult ontvangen of op IBAN bankrekeningnr: NL95FVLB 0699 8434 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Rheden te Rheden.
Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als gemeente zorgvuldig uitkiezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming hiervan, neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters.

Als College van Kerkrentmeesters danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Met vriendelijke groet, Wilma ter Horst-de Jong