Eredienst bezoeken

De kerkenraad heeft een gebruiksplan gemaakt en gedragsregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden om de diensten veilig bij te wonen in verband met het coronavirus. Deze regels zijn niet alleen voor uw veiligheid, maar ook voor die van anderen.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen, is het gewenst om u van te voren aan te melden. Daarmee voorkomen we teleurstellingen aan de deur. bovendien helpt u daarmee de kerkenraad bij d e registratieplicht van bezoekers
U kunt zich hier aanmelden.

In de kerk zijn enkele coördinatoren aanwezig om alles in goede banen te leiden. 

 

 1. Indien u zich niet tevoren hebt aangemeld dient u uw naam en contactgegevens int e vullen op de daarvoor bestemde lijsten
 2. Kom niet naar de kerk als u hoest, verkouden en/of benauwd bent, koorts heeft en/of andere corona gerelateerde klachten heeft.
 3. Ingang alleen via de toren, handen daar desinfecteren, jassen meenemen de kerk in.
 4. Daarna meteen links of rechts via de zijpaden de kerk binnen gaan.
 5. Houdt te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar.
 6. Bij het gaan zitten wordt begonnen bij de voorste rijen, te beginnen bij de gemarkeerde stoelen die het dichtst bij het middenpad staan. Vandaar de rijen naar achteren vullen.
 7.  Neem uw  eigen Liedboek. De Liedboeken uit de kerk worden niet gebruikt.
 8. Bij het verlaten van de kerk wordt begonnen met de achterste rij. Verlaat uw plaats pas als de rij achter u leeg is. Trek uw jas vast aan in de kerk.
 9. Blijf na afloop niet in groepjes staan praten, voorkom ophoping
 10. Het betreden van het koor of de keuken is niet toegestaan.
 11. Vermijd gebruik van het toilet. Indien toch noodzakelijk, overleg met de coördinator.
 12. Volg altijd de instructies van de coördinator op.
 13. Houd ook tijdens het eventuele koffie drinken 1.5 meter afstand van elkaar

Er is ook een uitgebreider Gebruiksplan Dorpskerk.