Op zondag 12 februari wordt er een bijzondere kerkdienst gehouden.

Harry van Wijk en Daan Boer hebben een programma samengesteld, waarin de brief van Paulus aan de Filippenzen centraal staat. Daan Boer vertelt met hulp van beeldmateriaal over de stad Filippi en de historische achtergrond van de brief. Harry van Wijk speelt op het orgel. Hij is een gepassioneerd en veelzijdig musicus, werkzaam als concertorganist, kerkmusicus en dirigent.

De brief aan de Filippenzen wordt geheel gelezen, afgewisseld met verhalen, beelden en zang. De cantorij van de Dorpskerk werkt mee aan deze alternatieve dienst.

Een mozaïek van Paulus, in Ravenna
© www.bijbelin1000seconden.be

Iedereen is welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrie en Turkije. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen.  Uw gift hiervoor kunt u overmaken op IBAN NL32 RABO 0355 2003 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Uw gift hiervoor kunt u overmaken op IBAN NL06 RABO 0373 7276 58 t.n.v. Protestantse Gemeente te Rheden.

De liturgie voor de eredienst kunt u minimaal een dag van te voren vinden in het Weekbericht.

De dienst is online mee te beleven, u kunt de dienst hier volgen.