Zondag Cantate: Het mooiste lied

Wat vindt u het mooiste lied om in de kerk te zingen? Een Psalm, een eenvoudig kinderlied, een Taizélied of een lied van Huub Oosterhuis? Een lied uit de Engelse of uit Duitse traditie of…?

Als u mee doet, kunnen we een top tien maken van de meest geliefde liederen van onze gemeente. U mag maximaal 10 liederen doorgeven. Elk lied krijgt dan 1 punt. U mag ook 1 lied kiezen, dan krijgt dat lied  meteen 10 punten. En als u er bijv. 3 doorgeeft, verdelen we de punten over die drie liederen. Het lied dat bovenaan staat krijgt dan 4 punten en de andere twee 3 punten.

Ook benieuwd naar de uitslag? Kom dan op 7 mei naar de kerk. Dan zingen we mogelijk ook het lied, dat u gekozen hebt!

Mijn voorkeur gaat uit naar:

Bron afbeelding: www.zingenvanblad.nl