De Protestantse Gemeente Rheden en de Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg gaan fuseren tot één kerkgemeenschap.

De beide kerken werken al jaren samen op allerlei terreinen en eind 2022 werd de wens geuit om te komen tot een volledige fusie. In de daarop volgende periode is door vertegenwoordigers van beide kerken hard gewerkt om de fusie voor te bereiden en de nieuwe organisatie neer te zetten.

De aanstaande fusie mag rekenen op en groot draagvlak binnen beide kerken. Iedereen beseft dat het in een tijd van afnemende ledenaantallen verstandig is om de handen ineen te slaan en samen met vernieuwde energie als één kerk de toekomst in te gaan.

De Protestantse Gemeente te Rheden-Ellocom-De Steeg wil vooral een gastvrije kerkgemeenschap zijn die laagdrempelig is en ruimte biedt aan mensen met uiteenlopende manieren van geloofsbeleving. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de dorpsgenoten wil zij van waarde zijn. Daarom worden naast de vieringen op zondag allerlei activiteiten georganiseerd die openstaan voor iedereen. Zo wil zij een actief onderdeel zijn van de lokale dorpsgemeenschappen.

De huidige predikanten Gert Janssen en Jan Willem Overvliet zullen ook na de fusie aan de Protestantse Gemeente te Rheden-Ellecom-De Steeg verbonden blijven.

Op zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag, zal de fusieakte worden getekend in een bijzondere feestelijke viering in de Dorpskerk in Rheden. Deze begint om 10.00 uur en aansluitend zal er koffie met gebak zijn, een glaasje om te toasten en vermaak voor iedereen. Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen.