Als bezoekers weer kunnen worden toegelaten tot de Dorpskerk gelden er nieuwe regels die moeten voorkomen dat bezoekers elkaar besmetten met het coronavirus. Deze regels zijn opgenomen in een gebruiksplan.

De belangrijkste regels voor de bezoekers zijn kort samengevat :

 • Betreed de kerk niet als u corona gerelateerde klachten heeft
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerkzaal
 • Het is niet toegestaan de liederen mee te zingen
 • Reinig voor binnenkomst uw handen met desinfecteermiddel
 • Neem uw jas mee naar binnen en gebruik de garderobe niet
 • Maak alleen gebruik van de looppaden aan de linker- en rechterzijde
 • Ga alleen zitten op de gemarkeerde stoelen
 • Bij het innemen van uw zitplaatsen wordt begonnen bij de voorste rijen. Hiervan worden eerst alle beschikbare stoelen bezet, vervolgens rijen daarachter, etc
 • In de rijen worden eerst de stoelen bezet die het dichtst bij het middenpad staan en er wordt vervolgens aangesloten
 • Bij het verlaten van de kerk wordt begonnen met de achterste rij. U verlaat uw rij pas als de rij achter u leeg is
 • Blijf na de dienst niet in groepjes bij elkaar staan in de kerk
 • Het betreden van de keuken en het koor is niet toegestaan
 • Vermijd gebruik van het toilet. Indien niet mogelijk, vraag dan vooraf toestemming aan de coördinator
 • Volg de instructies van de coördinator op

Klik hier voor het uitgebreide gebruiksplan.