Corona regels bezoekers Dorpskerk Rheden

In het belang van uw veiligheid en dat van uw mede bezoekers hebben wij een aantal regels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden.

De belangrijkste regels voor de bezoekers zijn kort samengevat :

 • Betreed de kerk niet als u corona gerelateerde klachten heeft
 • U betreedt en verlaat het kerkgebouw alleen via de ingang in de toren tenzij anders aangegeven.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht. indien u uw zitplaats heeft ingenomen kunt u uw mondmasker afdoen.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerkzaal
 • Reinig voor binnenkomst uw handen met desinfecteermiddel
 • Neem uw jas mee naar binnen en gebruik de garderobe niet
 • Maak alleen gebruik van de looppaden aan de linker- en rechterzijde en vermijd het middenpad, ook bij het verlaten van het gebouw
 • Ga alleen zitten op de klaargezette stoelen en de gemarkeerde zitplaatsen in de banken. Verplaats de stoelen niet.
 • Bij het innemen van uw zitplaatsen wordt begonnen bij de voorste rijen. Hiervan worden eerst alle beschikbare stoelen bezet, vervolgens rijen daarachter, etc
 • In de rijen worden eerst de stoelen bezet die het dichtst bij het middenpad staan en er wordt vervolgens aangesloten
 • Bij het verlaten van de kerk wordt begonnen met de achterste rij. U verlaat uw rij pas als de rij achter u leeg is
 • Blijf na de dienst niet in groepjes bij elkaar staan in de kerk zodat ophoping wordt voorkomen
 • Het betreden van de keuken is niet toegestaan
 • Vermijd gebruik van het toilet. Indien niet mogelijk, vraag dan vooraf toestemming aan de coördinator
 • Er wordt niet gezamenlijk gezongen. De liederen kunt u meekijken in uw liedboek.
 • De liedboeken die achter in de kerk liggen worden niet gebruikt.
 • Volg de instructies van de coördinator op

Klik hier voor het uitgebreide gebruiksplan.