In de nieuwe richtlijnen van de PKN met betrekking tot corona staat het advies om niet noodzakelijke bijeenkomsten niet te houden. De gemeenteavond is wat betreft het moderamen niet noodzakelijk. Ook het feit dat slechts 12 gemeenteleden hebben aangegeven naar de kerk te willen komen is een extra argument om de gemeenteavond uit te stellen.

Besloten is om beide geplande avonden in één keer te houden en voorlopig nog geen nieuwe datum vast te stellen. Wel wordt er een samenvatting van het rapport ‘Samen…. gaan’ gemaakt. Dit wordt naar alle digitale abonnees van het weekbericht gestuurd. Daar worden enkele vragen aan toegevoegd die men voorafgaand aan de gemeenteavond kan beantwoorden. Hiermee sparen we de tweede gemeenteavond uit.

Ontvangt u het Weekbericht niet digitaal en wilt u wel een samenvatting van het rapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar bestuur@dorpskerkrheden.nl of neem contact op met Johan Meurs via telefoonnummer (026) 495 43 20.