Naar aanleiding van de huidige lockdown adviseert de landelijk PKN de plaatselijke kerken dringend om geen fysieke kerkdiensten te organiseren. De kerkenraad volgt dit dringende advies op en zal alle kerkdiensten de komende tijd alleen online uitzenden. Zodra er op grond van nieuwe richtlijnen vanuit de overheid of adviezen vanuit de PKN aanleiding voor is zullen wij de situatie heroverwegen. We begrijpen heel goed dat dit besluit voor velen van u, juist met de kerstdagen voor de deur, een teleurstelling zal zijn. Niet in het minst voor al diegenen die al druk geweest zijn met alle voorbereidingen. Maar ook wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen.  De komende online vieringen zullen wij in samenwerking met onze buurgemeente Ellecom De Steeg organiseren. vanuit beide kerken zullen predikant, ouderlingen, lectoren en zangers meewerken.