De naam van de ‘Commissie Vorming & Toerusting’ is gewijzigd in `Groep OLIVE’. ‘Olive’ is de Engelse vertaling van ‘olijf’ en met deze naam verbinden wij onze groep met de bijbel en de kerk. In de bijbel worden namelijk veel betekenissen gegeven aan de olijfboom, de olijftak en de olijf zoals eeuwig leven, nieuw leven, hoop, vrede en genezing van de ziel.

 

 

 

 


Copyright Marlies Veldt

De letters van OLIVE vormen de afkorting van de doelen die wij als groep hebben.

O staat voor Ontmoeting:
We willen mensen met elkaar in contact laten komen en mensen samenbrengen.

L staat voor Leuk:
We willen leuke activiteiten bieden, waarbij iedereen het naar de zin heeft.

I staat voor Inspirerend:
We willen mensen inspireren met alles wat we aanbieden en mensen aanzetten tot nadenken.

V staat voor Verrassend:
We willen verrassende en vernieuwende onderwerpen en activiteiten aanbieden.

E staat voor Enthousiast:
We zijn een enthousiaste groep mensen, we krijgen er energie van om met elkaar iets leuks voor anderen te organiseren.

 

Groep OLIVE is een mooie en passende naam voor de activiteiten die wij in het kader van vorming en toerusting organiseren. Niet alleen omdat de letters van het woord OLIVE de doelen van onze groep zo treffend weergeven, maar ook vanwege de mooie betekenissen die in de bijbel worden gegeven aan de olijfboom en olijven; de olijf is een vrucht van betekenis!

We hopen je in seizoen 2020-2021 ook weer te mogen verwelkomen. Juist in deze tijd willen we de betekenis van de letters van Groep OLIVE waarmaken. Je kunt vrijdagavond 18 september alvast in je agenda reserveren, we trappen het nieuwe seizoen af met een verrassend, nieuw evenement!

Groeten van George, José, Marlies en Marret