Hemelvaartsdag en Pinksteren

Wat vieren we met Hemelvaartsdag en Pinksteren?

We vieren met Hemelvaartsdag het geloof dat Jezus bij God is. In het toenmalige wereldbeeld was dat de hemel, de woning van God boven de aarde.
Als zij wilden uitdrukken dat Jezus bij God was, moest Jezus naar ‘boven’. Vandaar de voorstelling dat hij door een wolk omhoog geheven werd. Een wolk, symbool van Gods aanwezigheid. 

Het Pinksterfeest gaat terug op het joodse Wekenfeest en op een bijzondere gebeurtenis tijdens dat Wekenfeest.  Het Wekenfeest is een vrolijk oogstfeest. Dan wordt het bijbelboek  Ruth gelezen. Daarin staat de opdracht om de opbrengst te delen met armen en vreemdelingen. Ruth was zo’n vreemdelinge. In de loop van het verhaal zien we dat ze van een vreemdelinge een vertrouwde wordt. Zij wordt de overgrootmoeder van koning David, die op zijn beurt weer een voorvader is van Jezus.
Na de verwoesting van de tempel te Jeruzalem in het jaar 70 na Chr. kreeg het Wekenfeest een nieuwe betekenis.

Vanaf toen herdenkt men ook het verbond dat God met Israël heeft gesloten op de berg Sinaï en de Tien Woorden die Mozes meebracht. Het doen van sociale gerechtigheid, zoals het delen van de oogst, werd zo onderbouwd en verbreed.
Pas in de vierde eeuw, toen het christendom staatsgodsdienst werd, werden de verschillende gebeurtenissen aan aparte dagen in het jaar gekoppeld. Veertig dagen na Pasen werd de Hemelvaart van Jezus gevierd en tien dagen later werd de uitstorting van de Heilige Geest een apart feest.
In het boek Handelingen staat een uitgebreid verslag.
Het Bijbelverhaal geeft al aan welk symbool met Pinksteren de grootste rol speelt: tongen als van vuur. We zeggen ook nu niet voor niks ‘in vuur en vlam staan’.
Nog steeds zijn er paas- en pinkstervuren als symbool voor de  gloed en warmte die de Geest verspreidt. Ook de duif is een symbool bij het pinksterfeest. De duif daalt neer uit de hemel en staat voor reinheid en vredelievendheid.


De allereerste christelijke gemeenschap liet zich bezielen door het visioen van een wereld waar heel wordt gemaakt wat gebroken is. In het spoor van Jezus, die dat in zijn leven gestalte gaf. Ook onze kerkgemeenschap weet zich gedragen door dit visioen. Niet onze goede bedoelingen zullen de wereld genezen: het is Gods vuur dat zich over de aarde verbreidt. Wel met onze assistentie. Wij zijn nodig  om dat vuur verder te dragen en er anderen mee aan te steken. Dan leven we van de bijstand, want Gods Geest zal ons niet ontbreken.

PINKSTEREN

"Geest van opstandigheid" van Alfred C. Bronswijk

Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt om in te gaan,
tegen alles wat kleineert, tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt, tegen alkes wat onvrede brengt.

Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt, aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert, aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen geboden heeft.