De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is op dit moment een groot item. De verwachting is dat er meer dan 50.000 vluchtelingen naar ons land komen. De regering heeft een crisisorganisatie ingesteld om dit allemaal in goede banen te leiden. Ook in de gemeente Rheden zullen vluchtelingen gehuisvest worden.  Hoeveel en waar is nog allemaal onduidelijk.  De Gemeente is druk in overleg met allerlei organisaties om als eerste geschikte locaties te vinden en vervolgens alle taken die hierbij komen kijken op een goede manier onder te brengen bij verschillende organisaties.  Veel is onduidelijk maar één ding staat vast en dat is dat er veel op ons af komt de komende tijd. Van veel mensen horen we dat zij graag op een of andere manier iets willen doen maar niet weten hoe dit aan te pakken. Moeten we geld storten ? Spullen inzamelen? Woonruimte beschikbaar stellen ? Of iets anders? Van vele kanten zien we ook allerlei particuliere initiatieven ontstaan. Het crisisteam van de Overheid heeft een online platform geopend :  www.nederlandvoorvluchtelingen.nl . Dit is een website waar heel veel informatie te vinden is over mogelijkheden om hulp te bieden. Ook heeft u daar de mogelijkheid u aan te melden voor vrijwillige hulp, aanbieden van woonruimte of logeeradres, etc. etc. Als u concreet iets zou willen betekenen in welke vorm dan ook, dan is het de moeite waard deze website eens te bezoeken.

Deze week hebben we in het moderamen uiteraard ook over de situatie gesproken en over wat we als kerk zouden kunnen betekenen. Het is nog te vroeg om daar op dit moment concreet iets over te zeggen behalve dat we vooral in contact zijn en blijven met het team in Rheden dat de organisatie van de opvang in onze gemeente organiseert en begeleidt. Wij kunnen dan, zodra een en ander meer duidelijk  wordt ook vanuit de kerkgemeenschap hulp bieden bij de opvang.

www.nederlandvoorvluchtelingen.nl