In Memoriam

Overledenen       
Wij gedenken onze gestorvenen, hun namen noemen wij met eerbied en genegenheid.
Mogen wij aan hen denken als intens betrokken in Gods doel. 
Zo zullen wij verbonden blijven. 
Samen maken wij, levenden en doden, immers deel uit van één verhaal van God en mensen.
 
NB. De namen worden enkel genoemd na overleg en met toestemming van betrokken familieleden.
 
Kerkelijk jaar         2017 - 2018     
         
Januari 10 mevr. S.A. Prins-Postma 95 jaar  
  14 mevr. G.F.C. v.d. Kracht-Ruegebrink 80 jaar