Actie Kerkbalans

De banier hangt aan de toren, de banner aan het hek, de loper is uitgerold en de vlag hangt aan het JBC:
De Actie Kerkbalans 2022 is van start gegaan!

De kerk organiseert heel veel voor jong en oud, ter verdieping en ter ontspanning. Er zijn twee monumentale gebouwen te onderhouden om dit allemaal mogelijk te maken. De kerk heeft een fulltime predikant in dienst. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een gesprek, het pastorale werk is onmisbaar.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het in stand houden van de kerk en alles daar omheen. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Een groot deel van deze kosten wordt namelijk gedekt door de vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden.

Bekijk de film:

Bekijk de folder:

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u deze volledig aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.

Lees meer.

Geef snel en gemakkelijk, geef digitaal

Het is mogelijk om uw bijdrage voortaan digitaal  te doen. In plaats van een envelop ontvangt u dan een e-mail.

Lees meer.

Het mooie van de kerk is dat iedereen er welkom is en dat men naar elkaar omziet. Midden in Rheden is dit een plek voor inspiratie en bezinning. Er komen mensen samen om hun vreugde en hun verdriet, hun verlangen en hun hoop te delen met God en met elkaar. Die kerk wilt u toch ook een toekomst geven? Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Hartelijk dank
voor uw bijdrage!

Geen envelop of e-mail ontvangen en u wilt wel een gift doen?
Het bankrekeningnummer is
NL56 RABO 0373 7276 31
t.n.v. Protestantse Gemeente Rheden o.v.v. Kerkbalans.

Helpdesk

  • Heeft u de e-mail voor uw digitale toezegging aan Kerkbalans niet ontvangen? Kijk dan even in uw spambox.
  • Werkt de link in de e-mail niet? Kopieer dan de tekst van de link in de adresbalk bovenin de internetpagina en druk op ‘Enter’.
  • Heeft u moeite met het invullen van het digitale toezeggingsformulier of heeft u andere vragen? U kunt een e-mail sturen naar cvk@dorpskerkrheden.nl of even bellen naar Kees van den Haak via telefoonnummer (06) 53 39 18 46. Hij helpt u graag.