In deze corona tijd is het niet meer toegestaan om elkaar fysiek te ontmoeten voor een gesprekskring. Wel kunnen we contact onderhouden via de computer of een tablet. In de kerkenraad hebben we inmiddels al heel wat ervaring hiermee opgedaan. Het is wel wennen, maar op die manier kun je toch het gesprek met elkaar aangaan en de verbinding met elkaar vast houden.

Om die reden wil ik binnenkort beginnen met een gesprekskring online op de dinsdagmorgen. Het is mijn bedoeling om, nadat we even wel en wee hebben gedeeld, met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbeltekst, die op het rooster staat voor de komende zondag. We lezen de tekst en delen vervolgens onze vragen, onze moeite en onze uitroeptekens.

Het is fijn als u met regelmaat kunt meedoen. Hoe lang we ermee doorgaan, hangt af van onze bevindingen, maar in principe tot de lockdown voorbij is.

Wat heb je nodig: een computer/laptop of tablet met een camera en een microfoon.

Doet u mee?
De eerste keer zal zijn op dinsdag 2 februari.
Tijdstip: van 10 .00 tot 11.00 uur.
U kunt zich opgeven door uw naam een telefoonnummer te mailen naar predikant@dorpskerkrheden.nl.

U ontvangt dan een uitnodiging met uitleg hoe u kunt inloggen en meedoen.

Jan Willem Overvliet.