We hebben inmiddels vijf online kerkdiensten uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. In deze tijd waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk zijn, wordt hiermee in een grote behoefte voorzien. De “kijkcijfers” zijn hoog. Als we ervan uitgaan dat een deel van de mensen samen kijkt, worden de diensten gemiddeld door tussen de 200 en 300 mensen per dienst bekeken. De bijzondere dienst van 19 april ’75 jaar vrijheid’ trok zelfs 750 kijkers. Intussen worden de diensten ook uitgezonden in Rhederhof, zodat de bewoners ook daar deze diensten kunnen volgen. Veel mensen waarderen het zeer dat deze mogelijkheid er is en de kerkenraad is ook ongelooflijk blij dat deze mogelijkheid juist in deze corona tijd gerealiseerd is. Doordat mensen de vertrouwde beelden zien van de Dorpskerk en van bekende mensen die voorgaan en meewerken, voelt het vertrouwd en voelen mensen zich betrokken. Zo zijn we toch kerk, ondanks alle beperkingen.

Ook voor degenen die meewerken aan de diensten is het steeds weer heel bijzonder om dit te doen in een praktisch lege kerk. Maar door het met elkaar te doen voor de kerkgemeenschap voelt het goed. We krijgen ook veel positieve reacties.

De bloemengroeten gaan gewoon door en worden door vrijwilligers gebracht naar leden van de kerk en sinds begin april ook naar dorpsgenoten. Het mooie boeket van 19 april hebben we gelegd bij het oorlogsmonument in het Rozenbos.

Veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de realisatie van de online kerkdiensten.