In deze corona tijd zijn veel mensen verstoken van sociale contacten. Nu de crisis blijft voortduren, dreigen zij in een isolement te geraken. Ook in onze kerkgemeenschap ligt dit risico op de loer. Onder andere onze wijkteam medewerkers zetten zich er hard voor in om met ‘hun’ leden in contact te blijven door hen regelmatig op te bellen of daar waar mogelijk een bezoekje af te leggen.

In deze tijd is het extra lastig om iedereen voldoende aandacht te geven. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om enkele leden van onze kerkgemeenschap af en toe eens te bellen en te vragen hoe het gaat. Je kunt er zeker van zijn dat mensen het waarderen als ze even uw aandacht krijgen.

Sommigen vinden het wellicht lastig om dergelijke gesprekken te voeren. Daarom zullen we vooraf enkele handreikingen doen. In de praktijk blijken dergelijke gesprekken zich vaak als vanzelf ontwikkelen.

Zou jij dit willen doen? Geeft dit dan even door aan Rients Stielstra, telefoonnummer (026) 495 49 58 of via e-mailadres: rients.stielstra@gmail.com.