College van Diakenen

De diaconie ondersteunt mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap. Zij doet dit door onder meer de volgende activiteiten:

 • Incidenteel verlenen wij, doorgaans op verzoek c.q. advies van pastoraal medewerker, predikant of medewerker van de sociale dienst van de gemeente, noodhulp aan inwoners van het dorp Rheden.
 • De opbrengsten van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdiensten zijn bestemd voor instellingen uit de regio, landelijk opererende instellingen of organisaties wereldwijd, waarbij wij aansluiten bij het collecterooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 • Samen met de diaconie van onze buurgemeente Ellecom-De Steeg hebben wij een ZWO-commissie, die elke twee jaar een project ‘adopteert’, dat gedurende deze periode wordt ondersteund.
 • Jaarlijks wordt een kerstmarkt in de Dorpskerk georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project t.b.v. kinderen, waarbij elk jaar een project gekozen wordt in een ander werelddeel.
 • Inwoners van het dorp Rheden, die gebruik maken van de voedselbank, krijgen medio december een enveloppe met waardebonnen van de plaatselijke supermarkten, zodat zij voor de feestdagen wat extra’s kunnen kopen.

De kerntaken of zorgtaken van de diaconie zijn :

 • Autodienst en rolstoelen begeleiding
 • Kerkdienst op Rhederhof
 • Contactmiddagen en vakantiereis voor ouderen, Kerst- en Paasvieringen.
 • Participeren in de wijkteams
 • Fungeren als aanmeldpunt voedselbank
 • Opstellen diaconale begroting en rekening
 • Verjaardag bloemen en kerstattentie voor ouderen 80+
 • Bloemen uit de kerk naar zieken etc.
 • Diverse werkzaamheden in en rondom de erediensten
 • Jongeren activiteiten in samenwerking met de jeugdouderling
 • Financiële ondersteuning in noodsituaties

Lopende projecten in het seizoen 2019 – 2020

 • De opbrengst van de Kerstmarkt 2019 is gegaan naar een project van Edukans t.b.v. de strijd tegen kind-huwelijken in India.
 • De opbrengst van de ZWO-commissie gaat naar een Kerk-in- Aktie-project t.b.v. kansarme kinderen in India.

Lees verder onder Activiteiten

 

Samenstelling (alfabetisch) van het College van Diakenen

 

Jan de Bes   tel. 026 495 20 85 voorzitter /penningmeester
Kari van Hoytema-Wijbrans   tel. 026 495 30 87 secretaris
Chris Duisterwinkel   tel. 06 47651279 diaken