Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

De landelijke PKN heeft voor het jaar 2020 – 2021 als jaarthema gekozen: Het goede leven. Wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? Deze vragen spelen volop in de samenleving en als kerk houden die vragen ons ook bezig. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar in deze corona crisis zien we dat welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen en gezondheid kan afbrokkelen. Het virus bedreigt ons allemaal.

Eens te meer beseffen we, juist in een tijd dat we elkaar minder nabij kunnen zijn, dat belangrijke voorwaarden voor een goed leven zijn: het kunnen samenleven met anderen en het kunnen delen van vreugde en verdriet, zorgen en hoop. De kerk wil op haar manier een bijdrage leveren aan dit ‘goede leven’ door er in goede en in slechte tijden voor haar leden te zijn en naar elkaar om te zien en door elkaar het verhaal door te geven van die God die omziet naar zijn mensen.

Ook het komende jaar willen wij er ondanks alle beperkingen zijn voor jong en oud en allerlei activiteiten organiseren zoals kerkdiensten, gespreks- en ontmoetingsavonden, filmavonden, thema-avonden, online evenementen, jeugdactiviteiten, pastorale zorg en veel meer.

Wij willen u vragen of u aan het einde van dit jaar ons werk wilt steunen met een extra gift. U kunt uw bijdrage overmaken via de acceptgirokaart die u zult ontvangen of door een overboeking te doen op IBAN NL06 RABO 0373 7276 58 t.n.v. Protestantse Gemeente Rheden te Rheden inzake collecten. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als gemeente zorgvuldig uitkiezen.

Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

Het College van Kerkrentmeesters

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development