Pastoraat

Pastoraat is zorg aan mensen, vooral op het vlak van zingeving en geloofsbeleving.  Aandacht voor vragen
die te maken hebben met de zin van het lijden, met de gebrokenheid van mensen, met hoop, met relaties,
met geboren worden, ziek-zijn, verlies, loslaten, sterven. Rituelen kunnen daarbij een rol spelen.

  Pastoraat is met iemand oplopen op zijn trektocht, vooral als het traject moeilijk is.  
De pastor heeft dan niet het beeld van een herder die voorop loopt en wel even de weg zal wijzen, maar dat van één van de Emmausgangers: al luisterend en vertellend (vanuit eigen geloof) en ineens samen ontdekken, dat die Derde erbij is, die met ons deelt.

Zie voor meer informatie over raden en pastorale teams onder KERKPLEIN.