Permanent Leerhuis


Algemene omschrijving activiteiten

PERMANENT LEERHUIS (vervolg)

Eén uur sessies op dinsdag- of woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 uur in het JBC

In het afgelopen seizoen is het leerhuis op een nieuwe leest geschoeid. Het kreeg een meer permanent karakter. In 23 bijeenkomsten van één uur hebben we met een diverse en grote groep mensen de eerste twee boeken van de Tora, Genesis en Exodus, gelezen volgens het leesrooster van de synagoge. Elke week staat daar een parasha (een weekgedeelte uit de Tora) centraal.

In het leerhuis nieuwe stijl gebruiken we bij deze gedeeltes uit de Tora  het boek ‘Lessons in leadership. A weekly reading of the Jewish Bible‘ van rabbijn Jonathan Sacks. In dit boek geeft hij verrassende, uitdagende en actuele interpretaties van de desbetreffende weekpassages uit de Tora. Sacks is als geen ander in staat om de teksten uit de Joodse Bijbel te vertalen naar onze tijd, zonder de verankering in de traditie los te laten. Een vertaling van de Engelse tekst van het boek van rabbijn Jonathan Sacks wordt elke deelnemer/ster aangereikt.

De hoofdstukken uit het boek van J. Sacks vormen de leidraad en het uitgangspunt voor het gesprek. Inspirerende, uitdagende, ontroerende gesprekken en momenten leverde dit op in het afgelopen seizoen. 

Als u in het afgelopen seizoen ook hebt deelgenomen, ontvangt u automatisch de reader voor het nieuwe seizoen. Wilt u dit seizoen voor het eerst aanschuiven, geef u dan s.v.p. op via de antwoordstrook bij de activiteitengids of rechtstreeks bij één van ondergetekenden. U ontvangt dan tijdig de reader met alle benodigde informatie.

Van harte uitgenodigd!

De avonden vinden plaats in het JBC en elke bijeenkomst duurt strikt één uur. We beginnen precies om 19.30 uur en ronden exact om 20.30 uur af. U kunt de rest van de avond dus nog iets anders plannen.

U kunt in dit leerhuis aanschuiven zo vaak als u zelf wilt. Het is niet noodzakelijk elke avond aanwezig te zijn om goed te kunnen deelnemen. De hoofdstukken die behandeld worden zijn apart leesbaar en ook de avonden zijn op zichzelf staand.

De leiding van het leerhuis is in handen van Derk Floors en Jan Gronouwe.

Van harte hopen wij, dat velen van u opnieuw of voor het eerst aanschuiven in dit permanente leerhuis. Wij verheugen ons op het vervolg van onze  leestocht door de Tora.  We starten op dinsdagavond 2 oktober 2018met Leviticus en zullen met elkaar doorlezen tot en met het slot van Deuteronomium in het voorjaar van 2019. Welkom!!

Data 2018 :   2, 9, 23, 30 oktober; 14, 21, 28 november.

Data 2019 : 9, 16, 30 januari; 12, 19, 26 februari; 13, 20, 27 maart ; 9, 16, 23 april .

 

 

Samenstelling

.

Contactgegevens

Gespreksleiders en contactpersonen :

Derk Floors (0264953487) – d.floors54@gmail.com

Jan Gronouwe (0629325480) – jan@dospisos.nl