Palmpasen

Op zondag 2 april is het Palmpasen en net als vorig jaar organiseren we weer een kindvriendelijke dienst. Vorig jaar was dat een groot succes en we hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen komen.

Iedereen die het leuk vindt, mag voorafgaand aan de dienst (vanaf ongeveer 9.15 uur) een Palmpasenstok komen versieren. Ouderen mogen jongeren helpen met het knutselen en andersom. Hebt je thuis nog een stok, neem die dan mee. En ook als je mooi versiermateriaal hebt, zoals eitjes, noten, bloemen of groene takjes. Het is toch even afwachten hoeveel we nodig hebben. Voor broodhaantjes wordt uiteraard gezorgd. De viering begint om tien uur. We kijken dan naar leuke filmpjes, zingen mee met mooie liederen en het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gelezen en uitgelegd. Na afloop van de viering is er koffie, thee en limonade.

Stille Week

Al in de derde eeuw ontstond de gewoonte om vieringen te houden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op de Stille Zaterdag. Het hoogtepunt was de Paasnacht, waarin nieuwe leden werden gedoopt en tot de kerk toetraden.

Op Witte Donderdag 6 april vieren we in het koor het Heilig Avondmaal. We gedenken hoe Jezus op die avond een nieuwe betekenis gaf aan het brood en de wijn.

Op Goede Vrijdag 7 april is er een oecumenische viering waar ook de cantorij aan meewerkt. Twaalf mensen uit de gemeente en uit de Rooms Katholieke parochie zijn gevraagd om een rol op zich te nemen van een Bijbels personage. Zij vertellen hoe ze Jezus hebben leren kennen en hoe die ontmoeting hen heeft veranderd. De indrukwekkende teksten zijn geschreven door Ds. Frans Ort uit Dieren. Het geheel wordt afgesloten met een lied en in stilte verlaten we de kerk.

In de Paaswake op zaterdagavond 8 april zal het gelegenheidskoor komen zingen onder leiding van Christan Grotenbreg. Het koor heeft een aantal mooie liederen ingestudeerd. Door middel van verschillende Bijbellezingen herinneren we ons de grote daden die God verricht heeft en het Paasevangelie klinkt nadat de nieuwe Paaskaars is binnengebracht. We worden herinnerd aan onze doop en worden opgeroepen tot een hernieuwde doopbelofte. Aan het eind van de viering mag iedereen een brandende kaars mee naar buiten nemen als teken dat we licht, liefde en vrede mogen verspreiden de wereld in.

Op Paasmorgen klinkt de Paasjubel. De cantorij zingt onder andere: “You raise me up” en “De steppe zal bloeien”. Prachtige liederen vol hoop en bemoediging, dat God zijn mensen niet in de steek laat. “En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!”

Het is de bedoeling dat er op deze Paasmorgen ook een aantal grappen worden verteld in de dienst. Want lachen hoort bij deze vrolijke dag. Denk jij, dat je ons aan het lachen kunt maken? Wil je leuke grap met ons  delen? Laat het weten. Ik maak er graag wat ruimte voor op deze hoge feestdag!

Ds. Jan Willem Overvliet
e-mail: predikant@dorpskerkrheden.nl