Gesprekskring ‘Nieuwe wegen’

Afgelopen jaar was er een gesprekskring in Velp over het boek van Trees van Montfoort “Groene Theologie”. Er waren ook een paar deelnemers uit Rheden. Het is een belangrijk en een heel actueel thema. En zo zijn er elk jaar wel weer thema’s of boeken, die de moeite waard zijn om te lezen en te bespreken.

Wilt u meedenken en meedoen in zo’n gesprekskring?

Geef u dan hier op. Samen bepalen we wat we willen bespreken en hoe vaak we bij elkaar komen. En wat mij betreft: zo verschillend als we zijn: ieders inbreng is welkom.

Jan Willem Overvliet