Binnenkort rolt er bij U een brief in de bus waarin u wordt gevraagd om een bijdrage voor de  Solidariteitskas. De Solidariteitskas is er om plaatselijke kerken in Nederland financieel te ondersteunen zodat zij in staat zijn een levende en aantrekkelijke kerk te zijn. De traditionele manier van kerk zijn werkt in veel gevallen niet meer. Andere tijden vragen om nieuwe initiatieven. Dat is niet eenvoudig en vraag veel creativiteit, initiatief en vaak ook financiële middelen die lang niet altijd voorhanden zijn.

De Solidariteitskas wordt vaak ingezet voor :

  • Kosten van het begeleiden van samenwerkings- en fusie trajecten
  • Het opzetten van pastorale projecten in nieuwbouwwijken
  • Deskundige ondersteunen van vernieuwende initiatieven.
  • Stimulering van projecten om nieuwe doelgroepen te bereiken.
  • Ook kerken in geldnood kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas.

Als Protestantse gemeente in Rheden willen wij solidair zijn en wij vragen u ook solidair te zijn door een bijdrage te willen storten. Alle kerken in Nederland dragen aan de Solidariteitskas jaarlijks een vast bedrag van € 5 per lid bij.

Als richtlijn vragen wij van ieder lid een bijdrage van (minimaal) € 10. Hiervan gaat € 5 naar de Solidariteitskas, het restant is voor de plaatselijke gemeente.

College van kerkrentmeesters van Dorpskerkgemeenschap Rheden

 

Wees solidair en geef voor   levende en krachtige kerken.