Solidariteitskas 2023

Deze dagen ontvangt u de envelop voor de Solidariteitskas in de brievenbus.

De solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat kerkgemeenschappen elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag van € 5 per belijdend lid bij aan de Solidariteitskas. Wij vragen u om een bedrag van (minimaal) € 10 bij te dragen. Van deze bijdrage gaan € 5 naar de Solidariteitskas, wat overblijft is voor de eigen gemeente.

Soms hebben gemeenten niet de financiële middelen of de mensen om hun plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt vaak ingezet voor kosten van fusietrajecten, ondersteuning bij vernieuwende initiatieven en ondersteuning van kerken in geldnood. Daast het ondersteunen van andere kerkgemeenschappen ondersteunt u ook onze kerkgemeenschap met uw bijdrage.

Als Protestantse gemeente in Rheden willen wij solidair zijn. Wij hopen dat u ook meedoet en wilt bijdragen aan de Solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

 

College van Kerkrentmeesters