Wat een sfeervolle en indrukwekkende avond was het in de Dorpskerk op vrijdag 12 mei jongstleden. Zo’n honderd mensen waren naar het evenement ‘Nacht van het Verhaal’ gekomen, waarbij maar liefst 21 deelnemers op het podium gestaan hebben.

De avond begon met heel persoonlijke verhalen van dames die in Rheden zijn komen wonen, gevolgd door het verhaal over een oorspronkelijke Rhedense. De muzikale bijdrage van de vier heren daarna maakte ook veel indruk. Er waren nog een prachtig gedicht en persoonlijke en ontroerende anekdotes voor de pauze.

Na de pauze werd een verhaal verteld en gedichten voorgedragen over de geschiedenis van Rheden. Vervolgens kregen we uitleg over een muziekinstrument dat nog niet eerder te horen was bij de Nacht van het Verhaal: een draaiorgel. En uiteraard konden we daar ook naar luisteren. Daarna werd het programma wat luchtiger en er werd vooral gelachen om het verhaal over de duiven en om de stand-up comedy. Na een verhaal van Godfried Bomans werd de avond afgesloten met een tweetal liederen over het leegstaande gebouw bij één van de rotondes in Rheden en over de mijmeringen van een docent Nederlands.

Toch bijzonder dat er altijd wel een thema te halen is uit de Nacht van het Verhaal, ondanks dat het een open podium is waar iedereen zelf met een verhaal komt. Dit jaar was het thema ‘Rheden’. Maar dat het ook een geslaagde avond was voor mensen die niet uit Rheden kwamen, bleek wel uit de enthousiaste reacties achteraf.