Alle huishoudens van Rheden hebben van de gemeente onlangs weer een waarde cheque ontvangen van € 7,50 in het kader van de actie “Ik Buurt Mee” van de gemeente Rheden . Met deze cheque kunt u initiatieven ondersteunen van inwoners van het dorp. De initiatieven hebben als doel de leefbaarheid te verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van veiligheid, groen ontwikkeling, spel en sport, duurzaamheid e.d..

Zoals u weet ligt aan de Pinkelseweg de oude hervormde begraafplaats. Vele bekende Rhedense families zijn hier begraven. De begraafplaats wordt beheerd door Stichting Behoud Oude Begraafplaats De Pinkel. Een groep trouwe vrijwilligers zorgt voor het onderhoud. Mede dank zij hen is deze begraafplaats een bijzondere plek van rust ingeklemd tussen Grinthuizen en het bedrijventerrein aan de Pinkelseweg. Voor een aantal projecten die wat meer geld kosten heeft de Stichting de afgelopen tijd meegedaan met “Ik Buurt Mee” en een nieuw initiatief is in voorbereiding. Zo is er geld opgehaald voor het vervangen van enkele beuken en op dit moment zijn het opknappen van het toegangshek en de beukenhaag die de grens vormt met Grinthuizen actueel.

U kunt de stichting steunen door uw cheque hiervoor te bestemmen. Als u dat wilt doen kunt u uw cheque inleveren bij Loes Kooij, Rozenbos 17 of Gerrit Hoftijzer, Mauritiusstraat 8. Zij zullen er dan voor zorgen dat uw cheque wordt besteed aan de projecten van De Oude Pinkel. De actie sluit 8 mei dus wacht u niet te lang.

Wilt u meer weten over De Oude begraafplaats de PInkel, klikt u dan hier.