De Protestantse Gemeente Rheden zoekt een predikant (m/v) voor 1,0 FTE voor een periode van 5 jaar. Daarna wordt de omvang 0,8 FTE.

De te beroepen predikant

–        is ondogmatisch, ruimdenkend en staat open voor ieders geloofsbeleving;
–        heeft een toekomstgerichte visie op kerkzijn zowel op zondag als door de week;
–        heeft affiniteit met pastorale zorg;
–        beschouwt de kerkelijke gemeente als onderdeel van de Rhedense samenleving en wil
daarin actief zijn;
–        verstaat onder vorming en toerusting niet alleen theologische maar ook maatschappelijke en
culturele vorming;
–        weet gemeenteleden te motiveren, te inspireren en met elkaar te verbinden;
–        is gemakkelijk benaderbaar voor jong en oud en zoekt zelf ook het contact met de gemeente.

Meer informatie met betrekking tot deze vacature kunt u vinden op …

Profiel van onze gemeente

Beknopt beleidsplan van onze gemeente 

 

Mondelinge informatie kunt u verkrijgen van de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Willem Kruithof, bereikbaar via 06 5160 1998.

U kunt tot 14 februari 2020 uw sollicitatie richten aan Beroepingscomissie@dorpskerkrheden.nl