Ondanks de beperkingen van deze tijd heeft de beroepingscommissie haar werk voortgezet en is tot onze grote vreugde gekomen tot een unaniem advies aan de kerkenraad.

Maandag 18 mei zal de beroepingscommissie de voordracht doen aan de kerkenraad en deze toelichten. Dinsdag 19 mei zal de kerkenraad kennismaken met de predikant(e). Als de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie overneemt zal de gemeente zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden en gehoord worden.

Dat laatste is in deze tijd best ingewikkeld. Normaal gesproken schrijven we een gemeenteavond uit waarin de gemeente geïnformeerd wordt en kan reageren, maar in deze corona tijd is dat extra lastig. We hebben nu besloten om een aantal gemeentebijeenkomsten te organiseren, waarin we per bijeenkomst ca. 20 mensen kunnen uitnodigen. We schatten in dat dit dan vier bijeenkomsten worden, maar dit kunnen er ook meer of minder worden. U wordt dan gevraagd zich hiervoor aan te melden. U begrijpt dat dit wel de nodige organisatie vergt. In een volgend Weekbericht en op de website wordt u nader geïnformeerd over de tijdstippen en de manier waarop u zich kunt aanmelden.

Als kerkenraad zijn wij heel blij met deze ontwikkeling en vooral dat de beroepingscommissie, ondanks alle beperkingen, zo voortvarend haar werk heeft gedaan en tot een eensluidende voordracht komt. Dit verdient onze grote waardering. De voorzitter van de beroepingscommissie Willem Kruithof heeft ons verteld dat de beoogde predikant vanaf het eerste contact al de voorkeur genoot van de hele commissie en dat dit in het vervolg van het proces alleen maar werd versterkt. Het geeft ons veel vertrouwen dat het hen gelukt is om aan onze gemeente een goede predikant te kunnen voorstellen. Heel veel dank voor al dit werk!