Veertig-dagen-tijd en Pasen

OP WEG NAAR PASEN

     Onvoorwaardelijke liefde

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

Veertigdagentijd / op weg naar Pasen

Op woensdag 6 maart, as-woensdag, begint weer de veertigdagentijd, de tijd waarin we als gelovigen in de gelegenheid worden gesteld om ons voor te bereiden op Pasen. We vieren dan de ultieme hoop, dat het uiteindelijk goed met ons zal komen. Dat we geboren zijn om te léven. Een goed leven, van geborgenheid en geluk.

Mensen zijn onderweg. Want leven is onderweg zijn. Ook als gemeente zijn we onderweg, ‘op trektocht’ naar… ja, waarheen? In de Veertigdagentijd zijn wij onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen; naar het grootste feest in de kerk, naar de dag dat wij vieren dat het leven de dood overwint. We volgen Jezus op Zijn weg. In de veertig dagen maken we als het ware een reis door de nacht en daarna gloort de nieuwe dag van de Nieuwe Mens.
De eerste reisdag is As-woensdag en de laatste reisdag is Stille Zaterdag. In de Veertigdagentijd tellen de zondagen niet mee. Die veertig dagen van vasten, boete, inkeer, voorbereiding, zijn namelijk noeste werkdagen; de zondagen zijn boventallig, het zijn Paasdagen ofwel Opstandingsdagen. Op zondag is het feest!

Waarom zijn we ‘veertig’ dagen onderweg? ‘Veertig’ is het getal van een mensenleven lang. Het volk Israël trok veertig dagen door de woestijn; Jezus vertoefde veertig dagen in de woestijn. Een mensenleven lang gaat de tocht door de woestijn. Daar is beproeving en loutering; daar is vasten en afzien, en van tijd tot tijd zijn daar oases.

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen
dit hele leven dat geen leven is.

Lied 536. Tekst: Willem Barnard

  Palmpasen Uitleg 40 dagen tijd         Link met uitleg Wikipedia  
  Witte Donderdag                  
  Goede Vrijdag    
  Pasen    

De diensten in de 40-dagen-periode en Pasen worden gepubliceerd in de Agenda van de website alsook in ons kerkblad Ontmoeting.

Verdere informatie en data van vieringen vindt u ook in de Agenda op de website.


   40-dagentijd-app

   De PKN / Kerkinactie heeft een mogelijkheid om op uw I-phone of
   tablet een 40-dagentijd-app te downloaden. 
   Hiermee kunt u inspirerende teksten en berichten lezen. 
   Belangstelling?
   Ga dan naar Kerkinactie app store 40-dagentijd-app.
   

   Ook kunt u op de link veertigdagentijd bij de PKN informatie lezen en/of materialen bestellen.