Na de dienst van 25 juni waar we de Ierse reiszegen kregen, gaven veel mensen aan voor ons te bidden tijdens het project. Heel fijn om zo door de gemeente gedragen te worden. In de gebedskalender vind je voor iedere dag dat wij op pad zijn een suggestie om voor te bidden. Deel hem gerust met een ieder die voor ons wil bidden.

Op 14 juli vertrekken we dan echt. Om ongeveer twee uur ’s nacht begint onze reis. Wilt u meeleven? Als er nieuws is over ons project, dan is dat te zien op volg.ws/RW123. De berichten worden ook gedeeld op Facebook en andere sociale media. Soms is communicatie lastig, geen bericht is goed bericht. Het is de bedoeling dat we 5 augustus weer aankomen in Nederland. Na het project komt er zeker weten een moment waarop we foto’s laten zien en onze verhalen zullen delen.

De afgelopen weken zijn er nog ontzettend veel giften binnengekomen. De collecte van zondag 25 juni heeft € 432,50 opgeleverd en Gebak voor Rwanda op 2 juli € 81,85. In minder dan een maand is tussenstand met drieduizend euro omhoog geschoten. Op 13 juli werd de tussenstand € 12.667,11 van € 12.480,00. Dus we zijn binnen!

Door alle sponsoring waaronder die van u kunnen we de school bouwen in Ruyenzi en daarom: