De landelijke PKN adviseert ons dringend om de komende weken, in ieder geval tot en met 7 februari, tijdens de kerkdiensten niet te zingen. Aanleidingen voor dit advies zijn de uitbraak van de Britse variant van het Corona Virus en de recente besmettingen in onder anderen Biddinghuizen. De kerkenraad neemt dit advies ter harte en heeft besloten dat er vooralsnog tot en met 7 februari tijdens de kerkdiensten niet gezongen zal worden. We bekijken of er wellicht op een andere manier muzikale invulling gegeven kan worden aan de vieringen.