Stille Week 2021

Het christelijke Paasfeest vindt zijn wortels in de Joodse viering van Pesach op 14 – 15 Nisan, de lentemaand van de Joodse kalender. Als het Christendom in grote delen van Europa is doorgedrongen, begint men hier ook het Paasfeest te vieren. Dat feest komt in de plaats van het vroegere lentefeest, dat gevierd werd op de eerste zondag na volle maan in de lente. Onze Paasdatum wordt nog steeds zo berekend.

Aanvankelijk vierde men het Paasfeest op de zaterdag en de zondag, omdat men Pasen niet in alleen verband bracht met Jezus’ dood (Paaslam), maar ook met Zijn opstanding op de eerste dag van de week (zondag). Al in de derde eeuw werd in de traditie van de kerk het Paasfeest ruimer opgevat. De viering begon al op de avond van Witte Donderdag, omvatte de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag en vond zijn hoogtepunt in de Paasnacht.

Het Paasfeest is altijd het centrale feest geweest van de kerk. Dit blijkt uit de vele liturgische gegevens, die zijn overgebleven over de Drie Dagen voor Pasen. Het is het oudste materiaal waarover we beschikken.

In onze tijd is deze traditie op veel plaatsen in ons land in ere hersteld. De viering van het Paasfeest begint dan op de avond van Witte Donderdag. De dagen worden namelijk vanaf de avond geteld. Want volgens het scheppingsverhaal is dat het begin van de dag.

Omdat Paaszondag ook de eerste zondag van de maand is, is het deze het ook Amnesty zondag. De brieven die u kunt versturen, zijn hieronder vinden.

Lees het Weekbericht.
Klik hier voor de liturgie van Witte Donderdag.
Klik hier voor de liturgie van Goede Vrijdag.
Klik hier voor de liturgie van de Paaswake op Stille Zaterdag.
Klik hier voor de liturgie van de Paasviering op zondag 4 april.
Amnestybrief voor Jorge Pérez Ortega in Mexico.
Amnestybrief voor Ahmed Samir Santawy in Egypte.