Deze zondag gaat onze oud-predikant Peter van den Berg voor in de dienst.
Voor de laatste keer is er nog een klein koortje, u ziet in de liturgie wanneer er samenzang is in afwisseling met het koortje. Daarna hopen we dat we als gemeente weer volop kunnen zingen en een klein koor niet meer nodig is.
We hopen dat u allemaal zondag de dienst in de kerk of online meeviert.